Przeskocz do treści

Stowarzyszenie od wielu lat opiekuje się zabytkowymi grobami na cmentarzu parafialnym w Płazie. Członkowie sprzątają groby, konserwują kamień, dokonują w miarę możliwości napraw.

5 października posprzątaliśmy osiem grobów przygotowując się powoli do ich ozdobienia na 1 listopada.

Zachęcamy do głosowania w Chrzanowskim Budżecie Obywatelskim na zadanie nr 7 "NaSkale” utworzenie strefy rekreacyjno-integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Płazy.
Głosowanie odbywa się poprzez wybranie od jednego do trzech zadań z listy zadań podlegających głosowaniu.
Każdy mieszkaniec gminy Chrzanów może zagłosować wyłącznie raz.
Mieszkaniec biorący udział w głosowaniu ma obowiązek podać swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko oraz numer PESEL oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia głosowania. Niedopełnienie któregokolwiek z tych wymogów spowoduje, że głosowanie będzie nieważne.
https://chrzanow.budzet-obywatelski.org/glosowanie

W pierwszym dniu Nowego Roku warto podsumować stary rok 2020. To był trudny okres z wieloma ograniczeniami. Mimo utrudnień Stowarzyszenie Za Piecem działało.

Podpisaliśmy umowę o współpracy z Muzeum w Chrzanowie im. I. i M. Mazarakich. Wspólnie działamy na rzecz popularyzacji dziedzictwa regionalnego, pielęgnowania i upowszechniania tradycji lokalnej, wzmacniania więzi społeczności lokalnej z historią i kulturą regionu ze szczególnym uwzględnieniem zabytków przemysłowych.

Grupie nieformalne Ania & Spółka umożliwi liśmy realizację ich pomysłu. Projekt „W małym kinie ważne sprawy" był finansowany z Programu „FIO Małopolska Lokalnie”.

25 września 2020 roku Stowarzyszenie Za Piecem, na wniosek Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, otrzymało tytuł społecznego opiekuna zabytków. Wręczenie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie.
Stowarzyszenie jest pierwszą osobą prawną w powiecie chrzanowskim, która otrzymała takie uprawnienia, a drugą w województwie małopolskim. Czytaj dalej... "Podsumowanie roku 2020"

17 listopada 2020 r. Burmistrz Miasta Chrzanowa ogłosił konsultacje społeczne założeń otwartego konkursu ofert na prowadzenie Centrum Społecznościowego w Chrzanowie w 2021 roku. Wzięliśmy w nich udział i poniżej przedstawiamy nasze uwagi.
Konsultacje MAM PDF 176 KB