Przeskocz do treści

Wybory sołtysów i członków Rad Sołeckich

W sołectwach Gminy Chrzanów trwają przygotowania do wyborów sołtysów i członków rad sołeckich. Zachęcamy do aktywnego udziału.

Dla wszystkich krótki instruktaż jak zostać sołtysem lub członkiem rady sołeckiej.

Jak zostać sołtysem?
Krok 1. Razem z wspierającymi cię 10 mieszkańcami sołectwa wypełnij dokumenty:

  1. Wzór zgłoszenia kandydata na Sołtysa, stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia NR ORG.0050.370.2021 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 9 września 2021 r.
  2. Wzór oświadczenia o zgodzie na kandydowanie na Sołtysa, stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia NR ORG.0050.370.2021 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 9 września 2021 r.
  3. Wzór listy poparcia kandydata na Sołtysa, stanowiący załącznik Nr 3 do Zarządzenia NR ORG.0050.370.2021 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 9 września 2021 r.

Jak zostać członkiem rady sołeckiej?
Krok 1. Razem z wspierającymi cię 10 mieszkańcami sołectwa wypełnij dokumenty:

  1. Wzór zgłoszenia kandydata na członka Rady Sołeckiej, stanowiący załącznik Nr 4 do Zarządzenia NR ORG.0050.370.2021 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 9 września 2021 r.
  2. Wzór oświadczenia o zgodzie na kandydowanie na członka Rady Sołeckiej, stanowiący załącznik Nr 5 do Zarządzenia NR ORG.0050.370.2021 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 9 września 2021 r.
  3. Wzór listy poparcia kandydata na Członka Rady Sołeckiej, stanowiący załącznik Nr 6 do Zarządzenia NR ORG.0050.370.2021 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 9 września 2021 r.

Krok 2. Dokumenty należy złożyć do Komisji Wyborczych, podczas ich dyżurów w poszczególnych sołectwach. Harmonogram dyżurów Komisji w Płazie. Dyżury odbywają się w Szkole Podstawowej w Płazie, ul. Wiosny Ludów 2.

Więcej o wyborach sołtysów w Gminie Chrzanów na stronie: https://bip.malopolska.pl/umchrzanow,m,394212,wybory-soltysow-i-czlonkow-rad-soleckich-2021.html