Przeskocz do treści

Chrzanowski Budżet Obywatelski 2022

Zachęcamy do głosowania w Chrzanowskim Budżecie Obywatelskim na zadanie nr 7 "NaSkale” utworzenie strefy rekreacyjno-integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Płazy.
Głosowanie odbywa się poprzez wybranie od jednego do trzech zadań z listy zadań podlegających głosowaniu.
Każdy mieszkaniec gminy Chrzanów może zagłosować wyłącznie raz.
Mieszkaniec biorący udział w głosowaniu ma obowiązek podać swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko oraz numer PESEL oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia głosowania. Niedopełnienie któregokolwiek z tych wymogów spowoduje, że głosowanie będzie nieważne.
https://chrzanow.budzet-obywatelski.org/glosowanie