Przeskocz do treści

Stowarzyszenie od wielu lat opiekuje się zabytkowymi grobami na cmentarzu parafialnym w Płazie. Członkowie sprzątają groby, konserwują kamień, dokonują w miarę możliwości napraw.

5 października posprzątaliśmy osiem grobów przygotowując się powoli do ich ozdobienia na 1 listopada.

Zachęcamy do głosowania w Chrzanowskim Budżecie Obywatelskim na zadanie nr 7 "NaSkale” utworzenie strefy rekreacyjno-integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Płazy.
Głosowanie odbywa się poprzez wybranie od jednego do trzech zadań z listy zadań podlegających głosowaniu.
Każdy mieszkaniec gminy Chrzanów może zagłosować wyłącznie raz.
Mieszkaniec biorący udział w głosowaniu ma obowiązek podać swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko oraz numer PESEL oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia głosowania. Niedopełnienie któregokolwiek z tych wymogów spowoduje, że głosowanie będzie nieważne.
https://chrzanow.budzet-obywatelski.org/glosowanie